04-02-2024 in Dommelbaorzedurp

Keiespellersdurp

In Keiespellersdurp wordt volop carnaval gevierd! Zo zijn we ieder jaar ook present op het KKF!

Vanaf de beginjaren is Helvoirt dan ook deelnemer aan het KKF. Voor ons is het KKF vooral een gezellige dag, waarbij feest vieren voorop staat. Kenderkarnaval in Helvoirt stamt al vanuit de jaren ’60. Commissie Kenderkarnaval is een enthousiaste club, die 5 dagen carnaval organiseert voor de Helvoirtse jeugd.

Ieder jaar wordt uit de groepen 8 van de basisschool een Jeugdraad gekozen. Dit jaar bestaat deze uit: Prins Gijs en Prinses Kaatje, Janske en Franske, de Joker, Raad van 11 en een reserve. Omdat de belangstelling om in de Jeugdraad te komen ieder jaar zeer groot is, is 8 jaar geleden de Jeugdraadsupportersclub opgericht, zodat alle kinderen uit groep 8 toch deel kunnen uitmaken van de Jeugdraad.

Samen met de Jeugdraad en Jeugdraadsupportersclub wordt er dan in ons dorpshuis HelvoirThuis carnaval gevierd met kinderen en ouders, met diverse programma’s. Zo hebben we in Helvoirt de openingsmiddag, de sleuteloverdracht, de kènderoptocht, een kleuterochtend, diverse middagprogramma’s en de sleutelteruggave.

En als afsluiting op dinsdagavond wordt ons carnavalssymbool: De Koe verbrand. Ook worden wij vergezeld door jeugdkapel De Keikes. Deze jonge muzikanten ondersteunen ons bij diverse gelegenheden. Vaak stromen leden van de Jeugdraad, die muzikaal zijn, door naar de Keikes!

Samen met de Keikes zijn wij dit jaar weer muzikaal aanwezig op het KKF in ons eigen Durpke. De Keikes zijn al volop aan het repeteren en wij gaan er iets moois van maken wat betreft de optocht en het zaaloptreden. De voorbereidingen zijn al in gang gezet.

Wij uit Keiespellersdurp laten van ons horen en wij zijn dur ôk wir bij!

Alaaf

Keiespellersdurp